Stowarzyszenie SIMS wzięło udział w spotkaniu z Panem prof. dr hab. Siergiejem Ikovenko – guru metody TRIZ do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Więcej informacji: http://techbrainers.com/timeline_tbr/metoda-triz/

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie SIMS zgłosiło uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z dnia 6 czerwca 2016 r.

 

POBIERZ DOKUMENT

 

W dniach 19 i 20 września br. odbyła się 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way. Stowarzyszenie SIMS uczestniczyło w warsztatach oraz wystąpieniach poświęconych Open Innovation, internacjonalizacji oraz strategii działania międzynarodowych klastrów. 

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2016 

 

 

 

Stowarzyszenie SIMS zaopiniowało projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. 

POBIERZ DOKUMENT

 

 

18 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze zorganizowane przez Stowarzyszenie SIMS (Science Infrastructure Management Society) seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem infrastrukturą naukowo-badawczą w polskich uczelniach i instytutach naukowo-badawczych. Seminarium pod tytułem „Wsparcie zarządzania infrastrukturą naukowo-badawczą” odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Seminarium prowadził prof. Ryszard Piramidowicz (Politechnika Warszawska, prezes Stowarzyszenia SIMS). 

18 czerwca 2016 roku w Warszawie przy wsparciu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia SIMS oraz Seminarium "WSPARCIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ". Poniżej przedstawiamy fotorelację z obu wydarzeń.

 

W dniach 15-16 czerwca w Krakowie Stowarzyszenie SIMS uczestniczyło w Kongresie nowej gospodarki Impact’16, podczas którego światowi eksperci opowiedzieli o tym jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa może wpłynąć na rozwój ekonomii, technologii i społeczeństwa w Polsce. 

Gospodarka 4.0 – Internet Rzeczy, Internet Ludzi, automatyzacja, chmura i inteligentne fabryki.

Więcej informacji: http://impactcee.com

 

 

 

Stowarzyszenie SIMS uczestniczyło w R&D Summit 2016 o top trendach w obszarze B+R w Polsce i na świecie. Była to kolejna odsłona prestiżowego spotkania liderów innowacji w Polsce R&D Summit. 

Relacja wideo z R&D Summit: https://www.youtube.com/watch?v=2qQ6Vww38pA 

 

Więcej na: http://techbrainers.com/rd-summit-2016-o-top-trendach-w-obszarze-badan-i-rozwoju-w-polsce-i-na-swiecie/